RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego Sylwia Kapuścińska, ul. Strzelecka 5, 47-133 Piotówka
tel. 0048 77 462 50 73 lub 0048 511 623 789
e-mail: sylwia29@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• sporządzenia wyceny oraz wykonania usługi tłumaczeniowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO) realizowanej pisemnie lub ustnie. W przypadku tłumaczenia poświadczonego podanie imienia i nazwiska zleceniodawcy jest obowiązkowe ze względu na konieczność wprowadzenia tych danych do repertorium tłumacza przysięgłego (zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego). Dane te będą przechowywane przez okres nieoznaczony, ponieważ ww. ustawa nie precyzuje terminu zakończenia przechowywania repertorium.
• udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej przez okres konieczny do wykonania danej usługi tłumaczeniowej oraz przez kolejnych 5 lat od momentu zakończenia realizacji danego zlecenia.

4. Pani/Pana dane osobowe traktowane będą z zachowaniem bezwzględnej poufności i nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wykonania wyceny tłumaczenia oraz usługi tłumaczeniowej.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną już teraz!