Oferta

Wykonuję tłumaczenia:

przysięgłe i zwykłe

pisemne i ustne

w kancelariach notarialnych i adwokackich

prowadzenie korespondencji w języku niemieckim

rozmowy biznesowe i negocjacje handlowe

dokumenty samochodowe, pisma urzędowe i zaświadczenia, teksty prawnicze i sądowe

na Policji, w Sądzie, Prokuraturze, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Stanu Cywilnego

pomoc w uzyskaniu świadczeń rodzinnych (Kindergeld, Elterngeld), świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwa lub paszportu

dokumenty związane z działalnością gospodarczą

kompleksowa obsługa językowa firm i klientów indywidualnych

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną już teraz!