Cennik

Podstawę obliczenia kosztu tłumaczenia pisemnego stanowi:

liczba znaków na stronie po przetłumaczeniu, przy czym strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego liczy 1125 znaków ze spacjami a strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego 1800 znaków ze spacjami.

tryb wykonania tłumaczenia: normalny (do 5 stron na dzień) lub ekspresowy (powyżej 5 stron na dzień lub w dniu zlecenia)

rodzaj tekstu: standardowy lub specjalistyczny.

Ponieważ strona oryginału często nie jest odpowiednikiem strony tłumaczenia proszę o okazanie oryginału osobiście lub przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu na adres: sylwia29@gmail.com lub przez whats app 0048 511 623 789 w celu uzyskania bezpłatnej wyceny usługi.

Tłumaczenia ustne, stacjonarne lub wyjazdowe wyceniane są indywidualnie, po omówieniu wszystkich szczegółów z klientem.

Dla tłumaczeń poświadczonych stosuje się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
Dokumenty do tłumaczenia można dostarczać osobiście lub w formie elektronicznej przez e-mail lub what´s app oraz wypełniając formularz kontaktowy na stronie.

Na życzenie klienta istnieje możliwość przesłania tłumaczeń pisemnych pocztą lub w formie elektronicznej.

W przypadku tłumaczeń poświadczonych należy przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia. Należy wziąć pod uwagę, że w innym wypadku w formule poświadczającej zostanie odnotowany fakt wykonania tłumaczenia ze skanu/kopii dokumentu.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną już teraz!