Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

Sylwia Kapuścińska

Szanowni Państwo!
Witam serdecznie na mojej stronie i zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

O mnie

Jestem absolwentką Lingwistyki Germańskiej, Psychologii i Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie w Monachium (Ludwig-Maximilian-Universität München). Wieloletni pobyt zagraniczny pozwolił mi na doskonalenie warsztatu językowego oraz zdobycie bogatego doświadczenia w różnych dziedzinach. W październiku 2008 roku zostałam ustanowiona tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem: TP/61/08.

Oferta

Wykonuję tłumaczenia:

przysięgłe i zwykłe

pisemne i ustne

w kancelariach notarialnych i adwokackich

prowadzenie korespondencji w języku niemieckim

rozmowy biznesowe i negocjacje handlowe

dokumenty samochodowe, pisma urzędowe i zaświadczenia, teksty prawnicze i sądowe

na Policji, w Sądzie, Prokuraturze, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Stanu Cywilnego

pomoc w uzyskaniu świadczeń rodzinnych (Kindergeld, Elterngeld), świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwa lub paszportu

dokumenty związane z działalnością gospodarczą

kompleksowa obsługa językowa firm i klientów indywidualnych

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną już teraz!